o firmie W październiku 2008 roku Firma otrzymała dofinansowane z: „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B + R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”. Tytuł projektu: „Zwiększenie potencjału badawczo – rozwojowego poprzez zakup urządzeń laboratoryjnych.”
Dzięki niemu zmodernizowano pomieszczenia Laboratorium i dostosowano je do wymogów przepisów prawa, obowiązujących wymagań norm oraz aktualnych wytycznych PCA odnoszących się do podmiotów chcących uzyskać akredytację.

W kwietniu 2011 roku Laboratorium złożyło wniosek o akredytację, a w 2012 uzyskało certyfikat akredytacji Laboratorium badawczego Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium prowadzi badania zgodnie z wymaganiami obowiązujących aktów prawnych w oparciu o metody znormalizowane i własne procedury badawcze.

certyfikaty


cert
cert
formularze